ETA - E-EPD - ISO

Rockpanel-pladerne har en miljøvaredeklaration (EPD) i henhold til EN15804 udstedt af Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU).

EPD gør det muligt for producenter at reducere omkostninger, kompleksitet og miljøpåvirkning. Endvidere giver det arkitekterne mulighed for at sammenligne konkurrerende materialer ud fra et miljøperspektiv. Sidst, men ikke mindst, kan entreprenører og bygherrer bruge EPD til at overholde lovgivningen.

European Environmental Product Declaration

> Rockpanel Durable & A2

EPD logo