I dag udvikler en brand sig 5-10 gange hurtigere end i 1950'erne. En bygnings brandmæssige egenskaber har derfor stor indflydelse på sikkerheden for bygningens brugere og for redningsberedskabet. Brandbare materialer kan bidrage til brandspredning og afgive giftig røg, hvilket udgør en enorm risiko for de mennesker, der opholder sig i bygningen.

01

Højhuse

Bygningshøjde er en vigtig faktor i forhold til brandsikkerhed. Definitionen af hvad der et højhus varierer fra land til land i Europa. I Tyskland defineres bygninger over 22 meter som et højhus, i Storbritannien er det bygninger over 18 meter, I Belgien er grænsen 25 meter osv. Uanset hvordan denne grænse defineres lokalt er det åbenlyst at risikoen øges når bygninger når en vis højde.

02

Højrisikobygninger

Højrisikobygninger er bygninger, hvor en evakuering i tilfælde af brand vil være langsom eller er vanskelig, enten fordi bygningens brugere ikke kan komme ud ved egen hjælp (f.eks. hospitaler, plejehjem, daginstitutioner, fængsler m.m.), eller fordi bygningen har et stort antal brugere (f.eks. skoler, biografer, stadioner, indkøbscentre m.m.). Risikoen for tab af liv I forbindelse med en eventuel brand er høj inden for denne bygningskategori.

03

Mellemhøjt og lavt byggeri

For mellemhøjt og lavt byggeri er brandreglerne mindre strenge. ROCKWOOL koncernen anbefaler imidlertid vores kunder at vælge ubrændbare materialer for at opnå en løsning med en lav risiko.

04

Fremtidig brug af bygninger

Det er vigtigt at huske den fremtidige brug af en bygning. En struktur, der i dag ikke betragtes som en højrisikobygning, kan blive en om ti år, hvis brugen ændres. For eksempel fra en kontorbygning til et ældreplejehjem. Derfor er det altid den bedste vej at gå, når man beskæftiger sig med brandsikkerhed, at huske på livstidssikkerheden for en bygning og dens brugere.