Made from stone

Sustainability relaunch hero 2

… igen og igen

Sten er ikke bare et af de ældste byggematerialer i verden. Det er stadig et at de mest robuste og holdbare materialer vi kender. Sten brænder ikke, hvilket giver facadebeklædning af stenuld en naturlig brandmodstandsevne uden tilsætning af brandhæmmere eller anden behandling. Det giver også facadebeklædningen en naturlig fugtmodstand, holdbarhed og formfasthed. Disse naturlige egenskaber vil facadebeklædningen fastholde – uden yderligere behandling – i hele dens levetid. Herefter kan den genanvendes til nye stenuldsprodukter med samme egenskaber via vores genanvendelsesordning, Rockcycle.

Sådan bidrager Rockpanel til en cirkulær økonomi
rp process sustainability campaign DKversion

Rockpanel & bæredygtighed

Vil du vide mere om Rockpanel og bæredygtighed?