I dag udvikler en brand sig 5-10 gange hurtigere end i 1950'erne. En bygnings brandmæssige egenskaber har derfor stor indflydelse på sikkerheden for bygningens brugere og for redningsberedskabet. Brandbare materialer kan bidrage til brandspredning og afgive giftig røg, hvilket udgør en enorm risiko for de mennesker, der opholder sig i bygningen.